Sponsorering

Vil du lære mere om sponsorering og fundraising i det hele taget?

Med vores fundraisingkursus kan du på blot to dage komme rundt i alle essentielle dele af fundraisingarbejdet, og vil i sidste ende stå med en færdig ansøgning og finansieringsplan i hånden.

Sponsorering fra et firma adskiller sig fra fondsmidler ved, at der altid skal være en modydelse fra den part, der modtager sponsoratet. Sponsorering kan defineres som en gensidigt forpligtende aftale med præcisering af ydelser og modydelser. Projektet sælger kommunikationsværdi og virksomheden, der giver sponsoratet, køber publicity eller image. Virksomheder har ofte afklaret sin målsætning, strategi og målgrupper. Men mange projekter står uafklarede over for virksomhedernes begrebsverden og virkelighed, og risikerer derved at mangle den forretningsmæssige indsigt. Begge har en fælles interesse i at nå ud til omverdenen. Derfor må de over for hinanden fastlægge hvem omverdenen er, hvordan budskabet spredes og hvornår det skal ske. Forudsætningen for et frugtbart sponsorarbejde er, at parterne ser hinanden som positive samarbejdspartnere i at nå et fælles mål.

Det er vigtigt at du som ansøger vurderer, hvad du og dit projekt har at tilbyde. Sørg for at have fuld opbakning internt i din organisation, når sponsorpakkerne besluttes. Brandingen eller rebrandingen af dig og dit projekt kan have meget stor betydning fremadrettet.

Skattevæsenets syn på sponsoraftaler

Skattevæsenet lægger meget vægt på gensidigheden i sponsoratet. En ren gave mangler gensidighed, og en modydelse bliver vurderet i forhold til sponsorbidraget. Der kan ikke opnås fradrag for et sponsorat, men derimod for en reklameudgift. Så det er vigtigt, for virksomheden at lægge vægt på mod (reklamen) i forhold til skattemyndighederne. Modydelser kan være mange ting. Eksponering på reklamemateriale, specielle sponsorarrangementer og med- arbejderbilletter mv.

Motiverne bag sponsoratet er derfor afgørende for fradragsretten. Hvis du ønsker klarhed over om sponsoratet er fradragsberettiget for virksomheden, kan du kontakte Ligningsrådet, hvor du mod et honorar, kan få forhåndstilsagn om der er et realistisk aftalegrundlag. Benyt sponsorkontrakten i dine forhandlinger med virksomheden, for at sikre et godt fundament for en gensidig aftale.

Kursus i sponsorering og fundraisingarbejde

Kom på to dages intensivt fundraising kursus, hvor du lærer at fundraise, at arbejde med sponsorering og står med en færdig grundansøgning og strategi, når kurset er færdigt.

Du får adgang til en omfattende værktøjskasse med skabeloner og rådgivning til, hvordan du kan arbejde bedst muligt med din ansøgning, samt hvordan du tager kontakt til virksomheder du ønsker at indgå samarbejde med.

Kurset giver dig fuld indsigt i, hvordan du udarbejder den optimale fundraising- og sponsoreringsstrategi, der vil få dig til at lykkes med din ansøgning.

Lær hvordan du researcher, laver partnerskaber, tager kontakt til fondene og virksomheder samt hvilke forskellige typer af virksomheder og fonde der findes.