Gode råd og tips til fundraising

I denne artikel vil jeg komme med et par overordnede gode råd og tips til fundraising. Vi kunne som eksempel starte ved sprogbruget. Det er vigtigt at benytte et aktivt og billedskabende sprog. Dit sprog viser noget om tænkningen, viljen og dynamikken bag dit projekt. Og selvfølgelig også om dine færdigheder til at kommunikere.

Disponer din ansøgning

Disponer din ansøgning, ligesom du har lært at lave en klassisk dansk opgave eller en stil:

  • Indledning
  • Afhandling
  • Afslutning

Strukturen er så klassisk, at vi alle kan følge med og den er nem at huske, og netop derfor er det et af de bedste råd jeg kan give til fundraising. Og de tre klassiske afsnit er med til at give dig et logisk og kronologisk overblik. Når du har dannet dig det mentale overblik, og går i gang med at skrive selve ansøgningen kan du erstatte de tre ovenstående afsnit med:

  • Din gode ide. Den du gerne vil berige verden og lokalsamfundet med
  • Vis du er dygtig
  • Lav et tydeligt og gennemsigtigt budget

Perspektiver dit projekt

Husk at det er vigtigt at se dit projekt fra mange sider og perspektiver i ansøgningen. Eksempelvis:

  • Fra dit perspektiv
  • Fra brugerens perspektiv
  • Fra brugerens perspektiv
  • Fra kommunens perspektiv osv.

Dette gode råd handler i virkeligheden om at folde projektet ud og at give det mange dimensioner. Det øger sandsynligheden for succes. Det øger også dine muligheder for at få øje på de svage elementer, der er ved ethvert projekt. Og det er så meget mere givende selv at få øje på svaghederne, end at få dem fortalt i forbindelse med et afslag. Derfor fuld skrue på perspektiveringen.

Vær ærlig om andre ansøgninger

Husk altid at meddele fondene hvilke andre fonde, du evt. også har ansøgt. Det er vigtigt, da det kan have stor betydning at en fond allerede ved, hvem der har givet. Derved kan fonden bedre tro på projektet, dets gennemførlighed og se helheden i projektet.

Få sparring på din ansøgning

Test din udarbejdede ansøgning hos minimum to personer inden du fremsender. Du kan få rigtig meget hjælp til at styrke din ansøgning, ved at få den vurderet af eksterne. Det kan være en ven , en kollega eller en relation, der umiddelbart ikke er så tæt på. Hvis de ikke forstår projektet eller finder det meningsfuldt ved gennemlæsningen, så er der nok plads til forbedringer.

Vi tilbyder også at læse din ansøgning igennem. Udnyt mere end 40 års erfaring med fundraising og få hurtig og konkret feedback på, hvordan du bringer både din ansøgning og dit projekt helt i mål.

Som abonnent på SøgFonde.dk har du altid adgang til et helt læringsunivers af artikler, videoer, guides og skabeloner, der alt sammen hjælper dig igennem hele fundraisingprocessen. Samtidig får du afgang til en af Danmarks største fondsdatabaser. Brug mindre tid på fundraising, og få samtidigt flere penge.

Timing er afgørende

Intet er mere ærgerligt, end at stå med et godt projekt og så overse en deadline. Der er to tips til, hvordan du kan undgå det.

Lav en reminder i din kalender om at du f.eks. en gang ugentligt skal kigge i fondsdatabasen SøgFonde.dk, hvor du på hurtigt kan danne dig et præcist overblik over hvilke fonde, du kan søge netop nu.

Du kan også lave din egen fundraisingkalender, hvor du indsætter de deadlines, der er tilbagevendende hvert år i forhold til de projekter, du arbejder med.

Bagdelen ved den sidste løsning, er at der skal du huske at tage højde for at fondene både kan skifte deadlines og lancere nye programmer og puljer. Den første løsning tager højde for den bagdel, idet vi hele tiden holder databasen opdateret.

I den løsning får du ligeledes et månedligt nyhedsbrev med de kommende tre måneders ansøgningsfrister. Derved kan du holde dig inspireret af de nye muligheder samt sikre, at du holder fokus på de deadlines, der er. Ingen fonde accepterer ansøgninger efter deadlinen er overskredet. Nogle fonde har 1 årlig deadline andre optil 4 årlige deadlines og få har løbende deadline, hvor du kan søge hele året.

Husk rapportering

Midt i glæden over at du har modtaget midler, kan det være at du kommer til at overse hvis der står noget om rapporteringspligten i bevillingstilsagnet. Et godt råd er, at når du går i gang med projektet efter at have modtaget penge – laver en fil, hvor du laver en matchende beskrivelse af effekten af de igangsatte aktiviteter i forhold til de opsatte mål. Derudover skal du samtidig huske at nedskrive små som store succesoplevelser samt andre erfaringer og læringspointer, der har været i forbindelse med projektet. Hvis du gør det, er du allerede i gang med at skabe et solidt grundlag for din evaluering og rapportering. Et positivt biprodukt af den strategi er samtidig, at du bedre understøtter din egen læring i hvad der er hensigtsmæssigt og mindre hensigtsmæssigt næste gang du skal lave et projekt.
Husk altid, at der skal være sammenhæng mellem de opsatte mål og den ønskede effekt.

Husk revisoren

Tommelfingerreglen ved revidering af fondsmidler er, at såfremt beløbet er større end 100.000 danske kroner, kræves der en revisor. Dvs. en ekstern person, der kan godtgøre at det udbetalte beløb er brugt til formålet. Husk derfor at indsætte omkostningen til revisoren i budgettet, såfremt det er et krav.

I større projekter være der også være krav til, at det skal være en statsautoriseret revisor. De er væsentlig dyrere end almindelige revisorer. Så check det og få et tilbud på løsning af opgaven fra revisoren inden endelig fremsendelse af ansøgningen.

Det er også min anbefaling til mindre iværksættere og foreninger, der bl.a. arbejder med fondsansøgninger, at de køber sig til den professionelle ekspertise, der skal til. Det betaler sig ofte i sidste ende.