PR og markedsføring

Det er vigtigt, at du tydeliggør hvordan du vil skabe opmærksomhed om det projekt, du ansøger til.

For fondene er der to aspekter, det kan have betydning for. Først og fremmest, fordi det er af stor vigtighed for de fleste fonde, at projekterne bliver eksponeret. Dvs. at nå ud til så mange som muligt med projektets budskab eller resultat. Det kan også være eksponering af en delbegivenhed, en koncert, en forestilling eller lignende for derigennem at øge kendskabet til projektet. Der er naturligvis forskel på projekternes karakter, så hvis det f.eks. er et mindre eksklusivt forskningsprojekt, kan det sagtens hænde, at det er en mindre lukket kreds, der skal laves en oplysningsplan for.

PR betyder public relations og er centralt for eksponeringen af projektet. PR-planen kan således være alle fysiske og online mediekanaler. Det kan også være viral markedsføring, eksempelvis gennem streetmarketing. En særlig måde at gøre reklame for sit projekt er gennem gadeaktiviteter som uddeling af flyvers o. lign.

Du skal huske at projektets forskellige målgrupper oftest modtager budskaber gennem forskellige mediekanaler. I din ansøgning eller i et bilag, skal du sikre, at have en stabil og gennemtænkt plan for, hvordan du bedst rammer alle dine målgrupper. Det kan være et større arbejde i sig selv, men skal jo alligevel gøres, når du skal til at skabe opmærksomhed om dit projekt. Hvis det er et åbent offentligt projekt eller en begivenhed med mange målgrupper, gør det desværre ikke markedsføringen nemmere. Nogle målgrupper skal nås via aviser, som igen kan underdeles i de aviser, som er landsdækkende og lokale.

Andre målgrupper nås bedst via sociale medier. Det nødvendiggør et grundigt arbejde, men en forprogrammering til det arbejde, som alligevel skal laves, når projektet kører.

En anden del af markedsføringen er fondenes egen markedsføring. Fondene vil ofte gerne fastholde og styrke deres brand. Som en del af bevillingstilsagnet, skal du være opmærksom på, at der ofte indgår et krav om at eksponere den pågældende fonds logo. Herigennem signalerer du respektfuldt hvilken forskel fonden har været med til at gøre i projektet. Der er ofte særlige krav til hvor eksponeringen skal foregå og i hvilket format. Det kan være som roll ups i forbindelse med konferencer eller som logo på plakater og lign.

Læs det omhyggeligt i tilsagnsskrivelsen og husk at følge alle retningslinier. Der er eksempler fra bla. EU-projekter hvor tydeligheden af PR-aktivieterne ikke har været stor nok – og der på den baggrund er blevet skåret i midlerne.

Vi har skabeloner til hele fundraisingarbejdet, herunder også skabeloner til marketingplaner og markedsundersøgelser. Du får adgang til det hele som abonnent på SøgFonde.dk. Det har aldrig været nemmere og hurtigere, at skaffe midlerne til sit projekt.