Hvordan kontakter man fonde?

Få hurtig adgang til alle de kontaktoplysninger du har brug for. Med et abonnenment hos SøgFonde.dk får du adgang til en af Danmarks største fondsdatabaser, som altid er opdateret med nyeste kontaktinformation. Du har mulighed for at gemme fonde til senere brug, så du hurtigt har alle oplysninger tilgængelig, når du har brug for det.

Husk at langt de fleste fonde og deres administration oftest er meget serviceorienterede. De vil af et ærligt hjerte gerne hjælpe dig, hvis du kontakter dem. De er trænede i at hjælpe og optimere din proces og det ønskede resultat. En af årsagerne er selvfølgelig, at det er meget mere interessant for fondene at få nogle visionære, iderige og velgennemtænkte ansøgninger, end det modsatte. Derfor er det en væsentlig anbefaling, altid at huske at sikre en god relation til de personer, der administrerer fonden.

I dette kursus vil vi gerne præsentere jer for en person fra en fiktiv fondsadministration. For du bedst muligt kan huske at du skal i kontakt med fondene i din researchfase, har vi valgt at du skal møde Connie.

Connie fungerer som bindeleddet mellem ansøgerne og fondens bestyrelse. I hendes arbejdsfunktion, kan det også være at hun har direkte råderet over mindre beløb, som fondsbestyrelsen har sat hende til at administrere.

Det er også hendes arbejde at klargøre ansøgningerne, så de er så fuldstændige som muligt, inden de forlægges for fondsbestyrelsen. Derfor har hun en meget central rolle og sidder inde med stor viden om hvad der kan være hensigtsmæssigt og mindre hensigtsmæssigt at søge til. Jeg anbefaler, at du tager kontakt til Connie tidligt i researchforløbet. Enhver fond har en Connie – og ellers bør de få en. Kontakt hende, søg hjælp og stil åbne interesserede og afklarende spørgsmål. Connies svar vil styrke din ansøgning.

Et andet godt råd i forhold til din kontakt til fonden er, at huske at offentlige fonde tildeler dig et ID-nummer, som du skal huske ved alle dine henvendelser. ID-nummeret er ofte dit sags- og ansøgningsjournalnummer, så husk at gemme det og referere til det, når du skal i skriftlig eller mundtlig dialog med fonden.