Strategi

Sæt jer nogle mål og følg dem! Uden styring er det ingen sag at køre et projekt i sænk.