Interessentanalyse

Interessentanalysen udføres af projektgruppen i starten af projektet, men skal jævnligt justeres. Interessenter kan skifte position og nye kan dukke op, som projektet skrider frem.

Formålet er at få overblik over hvem, der har interesse i projektet, og at give grundlag for beslutninger om, hvordan man bedst håndterer interessenterne.