S.W.O.T.

SWOT værktøjet identificerer styrker, svagheder, muligheder og trusler for et projekt (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Det kan benyttes til analyse af hele projekter, delelementer af projekter, analyse af interessenter, målgruppeanalyse, markedsføringsanalyse, samarbejdssituationer og meget, meget mere.

Brug skabelonen så ofte som muligt i de situationer der kræver analyse/afvejning af fordele/ulemper og bliv ven med den form for tænkning. Så vil du træffe mere kvalitetsrettede og gennemtænkte valg