Organisation

Hvis ikke I har styr på jeres organisation kan I hurtigt komme til at lave dobbeltarbejde.