Sponsoraftale

Brug skabelonen som fundament for egen aftale – eller læs den igennem når I skal i gang med sponsorarbejdet for at skabe overblik over muligheder og begrænsninger.