Den gode historie

Historien skal gerne:

  • Være ny for modtageren (journalisten/læseren)
  • Interesssant for modtageren - den skal rage ham/hende
  • Engagere modtageren – dan billeder, brug eksempler og citater – tal til følelserne – beskriv en konflikt
  • Overraske modtageren. Humor er altid velkommen. Se fx video eksemplet
  • Være let at forstå. I må gerne ofre nogle detaljer på enkelhedens alter. M.a.o. : Vælg én vinkel og skær det ud i pap og bøj det i neon

I skal starte med det vigtigste i over- og underoverskrift, og uddybe det i teksten. Hvis jeres PR-materiale havner på en travl redaktion, kan de måske finde på at klippe den øverste trediedel eller halvdel af pressemeddelelsen og bruge den direkte i avisen.

Billeder er vigtige. Et godt billede kan give mere spalteplads eller måske få en historie med, der ellers ikke ville være blevet bragt.