Eksempel på et værktøj indenfor værktøjskategorien ”Idegenerering”:

Ideskabende og dumme spørgsmål

Brug den følgende liste af spørgsmål til at stimulere din nysgerrighed og kreativitet og derved systematisk forbedre dit kreative output.

6 hv- spørgsmål der får dig til at tænke over idéen/projektet fra forskellige vinkler:

 • Hvem?

  Hvem er involveret? Hvem bruger det? Hvem ønsker det? Hvem vil det gavne eller skade? Hvem vil det inddrage eller udelukke?

 • Hvad?

  Hvad skal der ske? Hvad blev der gjort, burde der gøres, blev der ikke gjort? Hvad skal der gøres hvis X sker? Hvad gik galt eller hvad kan gå galt? Hvad førte til succes?

 • Hvornår?

  Hvornår skal det ske? Hvornår ville være det bedste tidspunkt? Kan det udsættes/fremskyndes? Hvornår burde det ske hvis X sker?

 • Hvor?

  Hvor skal det ske? Hvor ville være det bedste sted? Kan det ske andre steder? Hvor burde det ske hvis X sker? Hvor har lignende projekter fundet sted? Hvordan påvirker stedet idéen/projektet? Hvordan påvirker idéen/projektet stedet?

 • Hvorfor?

  Hvorfor skete det/ skal det ske/ bør det ske? Hvorfor vil du/I gøre det? Ville det være anderledes for andre, et andet sted, en anden tid? Hvorfor lige denne rækkefølge, ide, løsning etc. og ikke en anden? Hvorfor lige dem, det tidspunkt, det sted etc.?

 • Hvordan?

  (Metoden) Hvordan skete det/ skal det ske/ bør det ske? Hvordan kan det beskrives, forstås? Hvordan kom vi fra begyndelsen til slutningen/konklusionen?

Spørgsmål til forbedring, udvikling eller fuldstændig nytænkning af dit projekt eller din idé:

 • Essensen

  Hvad er det? Konceptet, bestanddelene. Hvad ligner det/ ligner det ikke? Er det en del af en større sammenhæng? Er det typisk/atypisk? Hvad gør det anderledes?

 • Oprindelse

  Hvor kom det fra? Hvordan opstod det? Hvad var forudsætningerne, grundene? Er oprindelsen relevant nu? Er der stadig brug for det? Forandrer det sig? Skal det forandre sig? Hvad kunne med fordel være gjort anderledes?

 • Formål

  Hvad gør det? Hvordan virker det? Opfylder det sit formål? Bedre end andre, tidligere, konkurrerende udgaver? Er der tydelige eller skjulte konsekvenser? Har det mere end et formål? Kan det bruges på andre måder? Hvad er korttids- og langtidsvirkningerne?

 • Vigtighed

  Hvad er projektets overordnede betydning? Hvad er betydningen for mennesket, miljøet, kulturen, civilisationen, glæden, alvoren, sikkerheden etc.? Hvordan er det vigtigt? Er det centralt for menneskehedens, lokalsamfundets, ét menneskes eksistens? Er det nødvendigt eller ønskeligt?

 • Omdømme

  Hvad tænker du om det? Hvad er dine underliggende antagelser? Hvad tænker andre om det? Er der enighed/uenighed? Er det godt eller skadeligt for projektet/idéen? Hvilke fordomme er du op imod? Kan du påvirke omverdenens vurdering i positiv retning? Er der åbenbare områder, hvor du kan forbedre eller eliminere dele af projektet/ideen?

Dumme spørgsmål

Husk at stille dumme spørgsmål. Hvis du tør spørge dumt (læs åbent, anderledes, naivt, overraskende) kan du kickstarte en kreativ proces.