Eksempel på et værktøj indenfor værktøjskategorien”Organisation”:

Forretningsplan

10 kommenterede punkter til en forretningsorden. Forretningsordenen er et sæt spilleregler, der regulerer en bestyrelses arbejde. De fleste glemmer eller undlader at lave en sådan – men det er super værktøj til at optimere og sikre et godt fundament for bestyrelsens/arbejdsgruppens strategiske og daglige arbejde.