Eksempel på et værktøj indenfor værktøjskategorien ”Sponsoraftale”:

Sponsoraftale

Brug skabelonen som fundament for egen aftale – eller læs den igennem når I skal i gang med sponsorarbejdet for at skabe overblik over muligheder og begrænsninger. Det at lave en god sponsoraftale kræver, at jeres ydelser og levering af disse matcher sponsors forventninger. Sponsoraftalen hjælper jer til at I komme gennem alle relevante drøftelser.