SNYK

[Formål] SNYK yder økonomisk tilskud til international musikformidling inden for SNYK’s genreområde, dvs. den nye kompositionsmusik, den eksperimenterende musik, lydkunst og improvisation og performance med lyd som bærende element.

Støtteområder:

International transportstøtte gives til:

 • Udøvere, som er bosiddende i Danmark, og har aktiviteter eller koncerter i udlandet
 • Danske koncertarrangørers præsentation af udøvere bosiddende udenfor Danmark, herunder støtte til komponisters rejse, når komponisten har en afgørende og aktiv funktion for, at dennes værk kan opføres.

Af hensyn til puljens størrelse bevilges billigste direkte rejse fra destination til destination. Der bevilges kun støtte til den internationale transport og den lokale transport ved afrejse destinationen og ankomstdestinationen.
Der bevilges ikke støtte til taxaudgifter. Når der er tale om projekter med flere koncerter på samme tur bevilges kun støtte fra afrejsedestination til første stop og fra sidste stop til hjemkomstdestination.

Støtteform
Der kommer tekst

Betingelser:
Der kan ikke søges om støtte til etablering af tilgængelighedsløsninger i eget hjem.

Yderligere Oplysninger: 
Før der indsendes ansøgning bør det overvejes om det påtænkte formål falder inden for fondenes muligheder for at yde støtte. Aktuelt falder ca. 75% af ansøgninger til fondene uden for fondenes formål eller praksis for uddelinger. Indkomne ansøgninger behandles løbende, men der må påregnes nogen svartid, typisk 1-4 måneder, før fonden kan træffe endelig afgørelse.
 • Kontakt information

  Niller Wischmann
  Brodersens Allé 4
  2900 Hellerup
  mail: nw@winnovation.dk
  31123933

 • Bevilling:

  Puljen for 2018 er på 215.000 kr. Tilskuddenes bevilges typisk fra 500-20.000 kr.

 • Ansøgningsfrist

  Ansøgninger om international transportstøtte behandles 4 gange årligt.

  I 2018 er ansøgningsfristerne:

  1. februar klokken 23.59
  1. april klokken 23.59
  1. september klokken 23.59
  1. november klokken 23.59